CANDY LOSOWANIE :)

Miało się odbyć w mikołajki, ale cóż, kiedy moja córka postanowiła przeprowadzić całkowity strajk okupacyjny ;) Odczekałam i dziś rano, jeszcze w nastroju pidżamowym odbyło się losowanie, bez większych problemów a nad prawidłowością przeprowadzenia loterii czuwała jednoosobowa komisja w mojej osobie :)
Komisja również oficjalnie przeprowadziła fotograficzną relację z owego wydarzenia :Komisja Gratuluje :) I prosi o namiary na majla.
Wszystkim dziękuję za udział w zabawie :)
TOP